RF Ablasyon

Radyofrekans ablasyonda, dokuya verilen alternatif akım verilerek doku içindeki (+) ve (-) yüklü iyonlar ileri-geri hareket ettirilir ve iğne çevresinde ortalama 80-100 derece arasında ısı oluşturulur. Isı tümör hücreleri öldürür.

Radyofrekans, tıpta en eski ve en sık kullanılan ablasyon yöntemlerinden biridir. Özellikle karaciğer, akciğer, böbrek, meme, kemik, uterus ve tiroit te uygulanabilmektedir.

Klinik Bilgiler

Tiroid
Karaciğer
Akciğer
Böbrek
Utarus
Meme
Kemik

Tiroid nodülleri için radyofrekans ablasyon (RFA), iyi huylu tiroid nodülleri ve tekrarlayan tiroid kanserlerinin tedavisi için iyi bilinen, etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Ultrason rehberliği altında, RF elektrotu ısı üretir ve hedef dokuda abalasyon işlemi yapar.. Tiroid RFA için transismik yaklaşım ve hareketli atış tekniği (Moving Shot)iki temel yöntemdir.

Karaciğer Tümörlerinde, Görüntüleme sistemleri kılavuzluğunda, peruktan olarak bir iğne yerleştirerek. RFA enerjisi ile dokuda ısınma oluşturup, kanserli hücreleri tahrip etme  yöntemidir.VIVA RF elektrot, birden fazla nodülde kullanılmak üzere tasarlanmış tek bir elektrottur. 

Geleneksel tekli elektrotlar sabit ablasyon hacmini yapar, ancak aktif ucu ayarlayarlanabilen VİVA RF Elektrod sayesinde birden  fazla ve farklı büyüklükteki tümörlerde ablasyon yapmaya olanak sağlar.

Akciğer Radyofrekans ablasyonu (RFA), deriden bir iğneyi bir akciğer tümörüne yerleştirmek için görüntü kılavuzluğunu kullanan bir tedavidir. RFA’da, yüksek frekanslı elektrik akımları iğnedeki bir elektrot içinden geçirilerek küçük bir ısı bölgesi yaratılır. Isı, akciğer kanseri hücrelerini tahrip eder.

Geleneksel tekli elektrotlar sabit ablasyon hacmini yapar, ancak aktif ucu ayarlayarlanabilen VİVA RF Elektrod sayesinde birden  fazla ve farklı büyüklükteki tümörlerde ablasyon yapmaya olanak sağlar.

BöbrekTümörlerinde, Görüntüleme sistemleri kılavuzluğunda, peruktan olarak bir iğne yerleştirerek. RFA enerjisi ile dokuda ısınma oluşturup, kanserli hücreleri tahrip etme  yöntemidir.VIVA RF elektrot, birden fazla nodülde kullanılmak üzere tasarlanmış tek bir elektrottur. 

Geleneksel tekli elektrotlar sabit ablasyon hacmini yapar, ancak aktif ucu ayarlayarlanabilen VİVA RF Elektrod sayesinde birden  fazla ve farklı büyüklükteki tümörlerde ablasyon yapmaya olanak sağlar.

Radyofrekans ablasyonu (RFA), fibroidlerin lokal kontrolünü sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve fibroidler içinde hacim azalması ve uterus fibroidiyle ilgili semptomları azaltan veya ortadan kaldıran termal bir kuagülasyon ve nekroz oluşturur. Radyofrekans Ablasyon Sistemimiz, perkütan, laparoskopik, transvajinal ve intraoperatif, kuagülasyon ve ablasyonda  kullanım için endikedir.

Küçük ve lokalize meme fibroadenom ve kanserlerinde radyofrekans ablasyon (RFA) kullanımı gelişmekte olan bir araştırma alanıdır. RFA, hedeflenen dokuyu ısıtmak ve koagüle etmek için genellikle BT veya ultrason eşliğinde , RFA elektrotu ısı üretir ve hedef dokuda abalasyon işlemi yapar. hareketli atış tekniğide   (Moving Shot) kullanılabilir.

Radyofrekans Ablasyonu (RFA), osteoid Osteomanın yanı sıra kemik tümörlerini tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv bir prosedürdür. Kemik tümörü için bir RFA prosedürü sırasında bir radyolog, CT eşliğinde,tümöre bir elektrot yerleştirir. RFA’da, yüksek frekanslı elektrik akımları elektrot içinden geçirilerek küçük bir ısı bölgesi yaratılır. Isı, kanseri hücrelerini tahrip eder.

Radyofrekans ablasyonu (RFA) Osteoid Osteoma’ya uygulanabilir. Tedavinin asıl amacı hastanın ağrılarını azaltmaktır.