ELRA Electrode

ELRA (Endo Luminal Radyofrekans Ablasyon Elektrodu)

Pankreas ve Safra yollarında malign veya benign nedenli doku tıkanıklıklarında radikal tedavi cerrahi olmakla birlikte hastaların çoğunluğu tanı koyulduğunda %10-20 si inoperabl’dırlar. Bu nedenle de safra yolundaki tıkanıklığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sarılığı gidermeye yönelik palyatif tedavilere başvurulur. Tıkanıklığın giderilmesi endoskopik ve perkütan yollarla yapılabilmektedir. Hiler düzeydeki (proksimal) obstrüksiyonlar ile endoskopik olarak başarılı olunamayan distal obstrüksiyonlarda perkütan transhepatik yolla safra sistemindeki tıkanıklık giderilmektedir. Safranın barsağa akışı kateter veya stent yoluyla mekanik olarak sağlanabilmektedir. Son yıllarda tümörün invaze ettiği safra kanalı içine yerleştirilen ve ucunda radyofrekans enerji uygulayabilen bir prob bulunan kateter yoluyla tıkalı olan bölgeye termal ablasyon. ELRA ile yapılmaya başlanmıştır. Tıkalı olan bölgenin düz bir lümen şeklinde açılmasına ve Özellikle tümör invazyonu ile oklüde olmuş metalik stentlerin ELRA ile açılmasında etkili olabildikleri görülmüştür. Hastaların yaşam konforunu arttırma, takılan stentin açık kalma süresini uzatmak için kullanılabilir.