AimPlan – Radyocerrahi Planlama Yazılımı

Aimrad, Micromar radyocerrahi planlama yazılımı,güçlü en yüksek kalitede olduğundan ışınlı tedavi olan fraksiyon stereotaktik radyoterapi ve radyocerrahi için üç boyutlu planlama sağlar.Konik kolimatörler ve birçok bıçakları bulunmaktadır.

Görüntü kayıt ve ithal sistemi sayesinde yazılıma kolay okuma sağlar ve görüntüler DICOM ve RAW formatlarında tanımlanır. Yazılım kullanımı basit ve aynı zamanda stereotaktik frame’in yönüne göre sagital,koronal ve aksial rekonstrüksiyonlarda tam görüntü maniplasyonu,ek olarak dikey ve dikey olmayan rekonstrüksiyonlara ışın ve isteğe bağlı vektör olanağı sağlar.(Görüntü Vektörleri)

Sadece aksiyel görüntülerde herhangi bir kısıtlama olmadan ve farklı yönelimlerdeki bir kaç görüntüyü eş zamanlı olarak tek bölgede çizerek,düzenlemek mümkündür. Mantıksal lojik operatörler (and,or,exclusive or kapıları) diğer bölgelere gibi karmaşık bölgelerin de düzenlenmesini sağlar.

Aimrad ile hat boyunca Dose – Volume Histogramları ve  3D rekontriksüyon uygulamaları  mümkündür.