Intra-View

İlgili Dosyalar
IintraView.pdf

Intra-View™,serebro vasküler dolaşım hemodinamisinin kolay, doğrudan, sürekli ve non-invaziv olarak hasta başında değerlendirilmesi için Rimed'in tasarladığı transkraniyal dopplerdir.Emboli tespiti için intrakraniyal ve ekstrakraniyal dolaşımı sürekli izleyerek kapsamlı bir değerlendirme sağlar.Sistem 2,4,8 ve 16 MHz'lik doppler problarıyla birlikte gelir.Uygun fiyatlı (giriş seviyesi) 1 kanal TCD sistemi olarak kullanılabilir.2 kanallı hatta 4 kanallı TCD sistemine yükseltilebilir.Sonuç kesinlikle güvenlidir.Alerjik reaksiyonlardan kaçınmak ve hastaya riskini azaltmak için kontras maddeler kullanılmamıştır.

 

Özellikler ve Faydaları

* Kullanıcı kısa bir eğitim döneminden sonra cihazı rahatlıkla kullanabilir.

* Masaüstü: Klinik uygulamalarda geniş bir alanda kullanılabilen esnek bir sistemdir.Masaüstü modeller hastanelerin sinir hasatalıkları ve cerrahisi, nöroloji ve nöroşirürji gibi büyük bölümleri için daha uygundur.

* Yüksek kaliteli doppler sinyali daha doğru ve açık bir inceleme sağlayarak daha iyi analiz sonuçları verir.

* Özet ekranlar mevcut intrakraniyal ve ekstrakraniyal dolaşımın tamamını görebilmek için tasarlanmıştır.Başın her iki tarafında da herhangi bir sınırlama oladan tek ekranda görünmesini sağlar.Hastadan çalışma süresi boyunca alınan tüm görüntü ve veriler tek bir sayfaya renkli olarak yazdırılabilir.

* Windows ® tabanlı sistemler: Kullanıcılar Rimed transkraniyal doppler (TCD) sistemini windows uyumlu herhangi bir sisteme bağlayarak veri aktarımı yapabilirler. (örn.:yazıcı, CD-Rw,yerel ağ, internet vb.). İncelenen veriler farklı amaçlar için herhangi bir windows uygulamasına standart formatında aktarılabilir.Klinik parametreler özel tasarlanmış hasta rapor formatı veya veri tabanı dışarı aktarılabilir. Tüm bu özellikler, çevrim dışı değerlendirme, posta işleme ,araştırma ve diğer uygulamalar içinde kullanılabilir.

* İnceleme İstasyonu: Herhengi bir bilgisayarda mevcut sonuçların çevrim dışı değerlendirmesi yapılabilir.

* Tam yükseltme: Rimed transkraniyal doppler sistemlerinin (TCD) yükseltilebilme özelliği maliyeti düşürür.Tek kanallı TCD istendiğinde, iki yada dört kanal sistemine yükseltilebilir.Böylece genişletilmiş yeni bir sistem alma ihtiyacı ortadan kalkar.

* CW ve PW Modu:Doppler probu çeşitlerini kullanarak (2,4,6,8 ve 16 MHz) farklı türlerin teşhisi yapılabilir.2 MHz'lik doppler probu Willis diagramına göre intrakraniyal kan damarlarının tanı ve izlenmesini sağlar.4 ve 8 MHz'lik doppler probları karotis ve periferik analizleri yapmak için, 16 MHz'lik prob ise damar yüzeyine dokundurularak kan akış hızının doğrudan ölçümü için kullanılır.

* VMR Modulü:Bu yazılım modülünde hastaya DIAMOX enjekte edilir yada hastaya nefes tutturularak Co2 yoluyla VMR testi yapılır.

* Emboli Tespiti:Bu özellik inme veya başka nörolojik riskin yüksek olduğu serebral dolaşım veya arter ile kardiyak kaynaklı embolik parçacıkları gerçek zamanlı olarak görüntüler ve bu yolla hastaların tespit edilmesini sağlar.

* İzleme:Bu özellik uzun süre (depolama yerine göre sınırlı ) görüntü kaydını yapar.Bu Karotis ameliyatı yaparken önemli bir özelliktir.Rimed'in gelişmiş izleme sistemi ile aynı anda çok sayıda spektrum görülebildiği gibi diğer analog dış kanallar (örn.:CO2 veya MABP )'da iki pencerede izlenebilir.

*Uygun Maliyet: Rimed sistemi pazardaki en uygun cihazdır.Pek çok özelliği sayesinde paranızın karşılığında alabileceğiniz en yüksek değeri alırsınız.

* Esnek sistem ayarı: Rimed transkraniyal doppler (TCD) sisteleri özel uygulamalar ve araştırmalar için çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

* Tek yada Çift Taraflı Ölçüm : 1,2 veya 4 kapılarına bir prob takılarak yada her prob başına bir veya iki kapıdan ölçüm yapar.Emboli tespiti yapmak ve aynı zamanda akım özelliklerini karşılaştırmak için farklı derinliklerde birdden fazla kapıdan ölçüm yapılabilir.