CPC-1500

  • Düşük penetrasyon derinlikleri  ( 0,1-0,2 mm)
  • Derin bölgelerdeki dokulara zarar vermez.
  • Doku vaporizasyonu özelliğine sahiptir.
  • İşlem esnasındahasta elektrodu kullanmaya gerek yoktur.
  • CPC-3000  Soğuk-Plazma koagulasyonu ile,  bipolar veya monopolar kesme ve koagulasyon işlemleri kombine olarak yapılabilir.

 

Kullanım alanları:

  • Parankim dokuların koagulasyonu
  • Yaygın kanamaların hemostazı(örn. karaciğer/ kolesistektomi)
  • Göğüs cerrahi koagulasyon / plörodezis(Aero ve akciğer dokusu üzerinde hemostaz)
  • Çeşitli operasyonlarda doku vaporizasyonu