Arco-3000

  • Argon gazı ile temassız hemostaz sağlar,
  • Genel Cerrahi,Endoskopi,Gastroentereloji,Laparoskopide kullanılır,
  • Gaz çıkışı otomatik olarak kompakt üniteden kısıtlanmıştır,
  • Gaz akışı 0,1 ve 2,5 ltr/dk olarak sınırlandırılmıştır,
  • Arco-3000 monopolar- bipolar kesme ve koagülasyon işlemini argon gazı ile yapar.
  • 0.1 mm penetrasyon derinliğine sahiptir.