Helisorb® Partikül

Tip I kolajen partikül: İyileşemeyen yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

HeliSorb® Partikül

  • Yüksek düzeyde absorbe olur ve yara çevresinde iyileşmeyi sağlar,
  • Yaranın pH seviyesini azaltır,
  • Eksudayı kaldırarak,inflamasyon ve ödemi azaltarak gaz değişimini sağlar,
  • Otolik debridmanlar için doğal uyarıcıdır,
  • Yaralardaki iltihabik evresiyi iyileşme evresine dönüştürür,
  • Kollajen doku rejenerasyonu için bir iskele görevi görür.

Endikasyonları:

  • Hafif ve ağır yaraları boşaltmada,
  • Kanal ve kavite yaraları zayıflatarak boşaltmada,
  • Kısmi-tam kalın yaralarda,
  • Efekte veya bulaşıcı yaralarda,

HeliSorb® partiküller artırılmış yüzey alanı ile yarada aktif kolajen yönetimi sağlar.

Sadece eksuda kolajen yönteminde etkili değil karmaşık,sıralı,hücresel faaliyetler dahil tüm vücuttaki yaraları iyileştirmede kullanılır.


Sipariş Bilgisi

Kod Ürün Tanımı
Birim
HSBP1002 Helisorb® Particles, 5ml likit
Box of 5
HSBP1003 Helisorb® Particles, 10ml likit
Box of 2
HSBP1004 Helisorb® Particles, 15ml likit
Box of 2