ELEKTROTOM HiTT® 106

İlgili Dosyalar
ELEKTROTOM HiTT 106 GB.pdf

Heryıl dünya çapında yaklaşık 2 milyon kişi hızla artarak karaciğer kanseri olmaktadır.Maalesef yalnızca hastaların yaklaşık % 30'u, cerrahi tedavi için uygundur.Bu durum büyük kollektif inoperabl karaciğer tümörü hastaları için yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yol açmıştır.Radyofrekans termal ablasyon (RFA) enerji uygulaması en başarılı ve kapsamlı yöntemdir.

HiTT Karaciğer tümörlü hastalarının tedavisi için tıp alanında özel araştırma ve geliştirmelerle değerli katkılarda bulunmuştur.Yüksek frekansla indüklenen termo terapi önemli bir örnektir ve özellikle karaciğer gibi ameliyat edilemeyen tümörlerin minimal invaziv tedavisi için etkili ve düşük risklidir.

Monopolar veya Bipolar Radyofrekans Termoablasyon için HiTT

Radyo frekans ablasyon tekniğinin vakaya uygunluğu çeşitli faktörlere bağlıdır:

  • Tümörün ısıya duyarlı dokulara yakınlığı
  • Tümör nekroz bölgesi, boyutu ve geometrisi
  • RF devre aktif ve pasif elemanları

Elektrotom HiTT 106 cihaz sistemi hekime RFA monopolar veya bipolar tekniği kullanarak seçim yapma şansı verir.

Bipolar termoablasyon, ısıya duyarlı dokulara yakın zor yerlerdeki tümörlerde veya görüntü kontrolünün sağlanamadığı durumunda çalışma güvenliği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Nötr elektrot vazgeçilebilir yapar:Eğer cerrah isterse tek bir tedavi seansında bipolar ve monopolar teknikleri kombine olarak kullanabilir.Kısa akım yolları, iğne uçları arası ve dışındaki 30 mm'lik alana odaklanır ve RF enerji ile alandaki tüm tümörleri temizler.