El Aletleri

Micro Suction Pen el aletleri beyin cerrahi amaçlı olup Sonoca 300 ve Sonoca 400 cihazlarıyla kullanılır.

Nöroşirurji müdahalelerinde yumuşak ve sert
tümörlerin parçalanmasında kullanımı tavsiye edilir. 

micro suction 92020 021 112 gross.250px

92-030 ENP_T

Ultrasonik disseksiyon el aletleri Nöroloji amaçlı olup Sonoca 300 ve Sonoca 400 cihazlarıyla kullanılır.

Ventrikuloskopi'de kullanımı

- kollait kistler

- ventrikül içine nüfuz etmiş tümör

- intraventriküler kanama sonrasında pıhtılaşan kanın parçalanarak aspirasyonunda kullanılır.

Tekrar kullanılabilir Ultrasonik hooklar Sonoca 190, Sonoca 300 ve Sonoca 400 ile kullanılır.

Tavsiye edilen uygulama alanları genel cerrahi (laparaskopik sigma rezeksiyonu),Jinekoloji (histerektomi) ve Üroloji (prostatektomi).

US-Schere lang und kurz 5 WEIS_klein
US-Haken lang 5 Weis

Tekrar kullanılabilir Ultrasonik hooklar Sonoca 190, Sonoca 300 ve Sonoca 400 ile kullanılır.

Tavsiye edilen uygulama alanları ; genel cerrahi (laparaskopik sigma rezeksiyonu), Jinekoloji (histerektomi) ve Üroloji (prostatektomi)

Ultrasonik El Aletleri Sonoca 300 ve Sonoca 400 ile kullanılır.

Birçok uygulama alanında kullanılır.Örn: laparaskopik/ transvajinal kolesistektomi, fundoplikasyon,sigmoidektomi, adezyolizis,kısmi splenektomi ve laparascopik karaciğer rezeksiyonu için önerilir.

94-054 LUD web
94-106 web

Ultrasonik El Aleti Sonoca 300 ve Sonoca 400 ile kullanılır.

Birçok uygulama alanında kullanılır.Örn :Genel cerrahi,karaciğer cerrahisi için önerilir.

Sonoca  300,  Sonoca 400 ve MBC-601-UAM monopolar/ bipolar yüksek frekanslı cihazlarda kullanmak için Sonoca Ultrasonik HF el aleti.

Tavsiye edilen uygulama alanları, genel cerrahi örn :karaciğer rezeksiyonu,kısmi nefrektomi

94-106-HF web
UAL-Handstücke groß

 

Ultrasonik destekli Liposuction uygulamaları için Sonoca 400  ve Sonoca Lipo'da kullanılan el aleti

 

Yarabakım El aletleri

Sonoca 400, Sonoca 300, Sonoca 190, Sonoca 185, Sonoca 180 ve Sonoca Lipo'da Ultrasonik destekli yara bakım uygulamaları için kullanılan Sonoca Ultrasonik Disseksiyon el aletleri

UAW-Handstücke groß