Starmed

star RF Electrode

 

  • Küçük, hafif bir tutma sapı ile tasarlanan dahili olarak soğutulmuş elektrot
  • Keskin iğne ucu, pozitif kullanıcı geri bildirimi ile kolay perkütan yaklaşım sağlar
  • 18G kullanarak kritik bir alanda hedeflenen yüzeyel lezyon için hassas ablasyon
  • Tiroid RFA'ya özgü çok benzersiz ve yenilikçi tasarım
  • Organlarda kritik yapıları önlemek için iğnenin yarım tarafını etkin bir şekilde kullanın
  • Daha kolay perkütan yaklaşım için daha keskin İğne Ucu üzerinde pozitif kullanıcı geri bildirimi