Kanama Durdurucu

SERA SEAL HEMOSTATİK AJAN

Likit küçük & kanamanın görülebildiği alanlarda - çok kullanımlık Küçük yaralan - [Detaylar]

Neuskin®-F

A tip 1 kollajen film  zarı: Yeni hücre gelişini kolaylaştırmak için epidermal yerine kullanılır.. Epitelizasyonu kolaylaştırır. Hücre büyümesi ve damarlanması için doğal bir substrat - [Detaylar]

Helisorb® Toz

Helisorb® Powder parankimal kanama ve tüm kanama tiplerinde kullanılan,kanama durdurucu toz karışımdır. Helisorb® Powder  100% Balık orijinli kolajen lifler içerir..İnsan trombini,sığır,domuz kollajeni,selülöz,polysakkarit toz,kimyasal bileşen içerme - [Detaylar]

Helisorb® Partikül

Tip I kolajen partikül: İyileşemeyen yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. HeliSorb® Partikül Yüksek düzeyde absorbe olur ve yara çevresinde iyileşmeyi sağlar, Yaranın pH seviyesini azaltır, Eksudayı kaldırarak,inflamasyon ve ödemi azaltarak ga - [Detaylar]

Helisorb® Sheets

0.5cm derinliği olan yaralarda birincil pansumanı yapar.Tip 1 liyofilize tam gözenekli kollajendir. Doku rejenerasyonu için biyolojik kollajen matriks görevi görür, Ağrının azalmasını sağlar, Endikasyonları: - [Detaylar]