Kalite Politikası

Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar kalite politikası,ortaklar kurulu tarafından hazırlanmış ve genel müdürün onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Kalite politikası, üst kademeden başlayarak alt kademelere kadar Medel  Tıp Tıbbi Ekipmanlar İml.İth.İhr.Ltd.Şti’ nin tüm personeline çeşitli faaliyetlerle duyurulmuş, eğitim faaliyetleriyle de anlaşılması sağlanmıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Medel Tıp,devlet ve üniversite hastaneleri başta olmak üzere tüm özel sağlık kurum ve kuruluşlarına,bayii ve hastalara ulusal-uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde medikal alanda cihaz ve sarf malzemeler temin eden ve cihazlarla ilgili satış sonrası servis(bakım/arıza)hizmet sağlayan bir firmadır.

Amacımız;Bayii ağı ile birlikte tüm Türkiye'de ;

 *  Ürün portföyümüzde yer alan ihalelere iştirak etmek,

  • Katıldığımız ihaleleri firmamız ve müşterilerimizin menfaatlerine en uygun şartlardakazanmak,
  • Sözleşmelerde belirtilen maddeler doğrultusunda ürün ve hizmetimizi taahhüt  ettiğimiz şartlarda yerine getirmektir.

 

Medel Tıp Tıbbi Ekipmalar,kurduğu kalite yönetim sistemi şartlarına gerçek anlamda uymayı, bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmelere yatırım yaparak medikal alanda lider firma olmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile süreçlerini ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

 

MEDEL TIP Kalite Politikası, Ortaklar Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Kalite Politikası, üst kademeden başlayarak alt kademelere kadar MEDEL TIP TIBBİ EKİPMANLAR İML.İTH.İHRLTD.ŞTİ.’ nin  tüm personeline çeşitli faaliyetlerle duyurulmuş, eğitim faaliyetleriyle de anlaşılması sağlanmıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
MEDEL TIP, DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINA, BAYİİ VE HASTALARA ULUSAL - ULUSLAR ARASI STANDARTLAR VE YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE MEDİKAL ALANDA CİHAZ VE SARF MALZEMELER TEMİN EDEN VE CİHAZLARLA İLGİLİ SATIŞ SONRASI SERVİS (BAKIM/ARIZA) HİZMETİ SAĞLAYAN BİR FİRMADIR.

AMACIMIZ; BAYİİ AĞI İLE BİRLİKTE TÜM TÜRKİYE’ DE

  • ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZDE YER ALAN İHALELERE İŞTİRAK ETMEK,
  • KATILDIĞIMIZ İHALELERİ FİRMAMIZ VE MÜŞTERİLERİMİZİN MENFAATLERİNE EN UYGUN ŞARTLARDA KAZANMAK
  • SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLEN MADDELER DOĞRULTUSUNDA ÜRÜN VE HİZMETİMİZİ TAAHHÜT ETTİĞİMİZ ŞARTLARDA YERİNE GETİRMEKTİR.

MEDEL TIP, KURDUĞU KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARINA GERÇEK ANLAMDA UYMAYI, BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YATIRIM YAPARAK MEDİKAL ALANDA LİDER FİRMA OLMAYI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE SÜREÇLERİNİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR.

Haberler